PARAFIA  Smolno Wielkie OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

Niedziela Trójcy Świętej 27 maj 2018 r.

1. W dzisiejszą niedzielę – uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

2. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w Podlegórzu jest sprawowana w dzisiejszą niedzielę 27 maja o godz. 11.00. Dla dzieci Biały Tydzień: poniedziałek 18.00, środa 18.00, czwartek 11.00.

3. W dzisiejszą niedzielę zbiórka do puszek na opłacenie nagrobka
dzieci utraconych, który został poświęcony na cmentarzu w Sulechowie przez
ks. bpa P. Sochę.

4. W czwartek 31 maja Uroczystość Bożego Ciała. Proszę, aby pamiętać o przygotowaniu ołtarzy zgodnie z tradycja naszej parafii i o dekoracjach domów. Dzieci pierwszokomunijne oraz inne chętne zapraszamy do sypania kwiatów. Msze św. z procesjami w tym dniu: Smolno Wielkie godz. 8.30; Podlegórz – 11.00; Ostrzyce – 13.00. Rozpoczyna się oktawa Bożego Ciała.

5. Do czwartku trwamy w Nabożeństwach Majowych poświęconych czci
Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa są sprawowane w dni powszednie po
Mszach wieczornych w niedziele i uroczystości po Mszy św. o godz. 13.00.
Od piątku rozpoczynamy Nabożeństwa Czerwcowe.

6 W piątek z racji zalecenia kurii zostaje udzielona przeze mnie dyspensa od
pokarmów mięsnych na terenie naszej parafii. Ci którzy z niej skorzystają
muszą pamiętać o jałmużnie postnej i modlitwie w intencjach OjcaŚwiętego.

7. W dniach 1-3 czerwca Piesza pielgrzymka w intencji powołań do
Rokitna.

8. W sobotę 2 czerwca 21 rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.

9. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej.

10. W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota miesiąca. Odwiedziny Chorych od godz. 10.00. Możliwość Spowiedzi św. i komunii św.: 16.00 – Podlegórz; 17.00 – Ostrzyce i 17.40 – Smolno Weilkie.

11. W dniach 8-10.06 odbędą się II Zielonogórskie Warsztaty
liturgiczno-muzyczne, które poprowadzi znakomity muzyk Hubert Kowalski,
znany z Hymnu Światowych Dni Młodych Kraków 2016. Zgłoszenia dostępne
są na stronie www.wlm.zgora.pl do 30.05. Więcej informacji na plakacie i
Facebooku. 10 czerwca o godz. 19.30 w kościele p.w. Św. Urbana I
odbędzie się koncert, który zwieńczy trzydniowa pracę oraz tegoroczny
Festiwal Życia.

12. Mamy zatwierdzony projekt na remont daszków na naszym kościele. Dostaliśmy na ten cel dotacje z Gminy Kargowa a także z Naszej Kurii. Aby sfinalizować remont za naszej strony potrzebny jest wkład około 6000 tysięcy złotych. Serdecznie proszę parafian, którym leży na sercu troska o nasz kościół o wsparcie finansowe. Ofiary można składać u mnie a także i u naszych Pań co zbierały ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.Za złożone juz ofiary - Bóg Zapłać!

13. Kalendarz liturgiczny: wtorek – wsp. Św. Urszuli Ledóchowskiej; piątek wsp. Św. Justyna Męcz.

14. Msze św. w tygodniu: Smolno Wielkie: wtorek – 18.00; czwartek 8.30, piątek 18.00 i sobota 15.45.


15. Zbiórka ministrancka w sobotę o godz. 11.00 na plebanii.

16. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: Niedziela, Gość Niedzielny. Prasę katolicką nabywamy w zakrystii lub u ministrantów.

17. Bardzo dziękujemy naszym Parafiankom za posprzątanie
naszego kościoła: Stanisława Linkiewicz, Krystyna Jurczyk. W tym tygodniu
prosimy następujących parafian: Aneta Latos, Wioletta Franczuk.

18. Dziękuję za złożone ofiary, za wszelką pomoc i życzliwość. Wszystkim życzę radosnego przeżywania Niedzieli Trójcy Świętej.1. Zapowiedzi Przedślubne (I)

Leszek Jędro st. wolny zam. ul. Agrestowa 37/13 Zielona Góra
Anna Bajowska st. wolny zam. Radowice 8 gm. Trzebiechów


2. Zapowiedzi Przedślubne (II)
Paweł Kruk st. wolny zam. Swarzynice 27
Marta Horodyska st. wolny zam. Ostrzyce 23

3. Zapowiedzi Przedślubne (III)
Mateusz Nowakowski st. wolny zam. Swarzynice 73
Iwona Wesołowska st. wolny zam. Radowice 3


Proboszcz:ks. Ryszard MarczykNiezbędne formalności do Sakramentu Bierzmowania

1. Akt stwierdzający przyjęcie Chrztu św. (Własna parafia lub inna- sprawdzić)

2. Podanie do Bierzmowania (wzór będzie podany)

3. Imię do Bierzmowania – wybrane z katalogu świętych, życiorys na pamięć

4. Świadekdo Bierzmowania: 16 lat, bierzmowany, praktykujący: Dane – Nazwisko i imię.

5. Opłata:krzyż, dekoracja kościoła, przyjęcie Bp i księży

6. Przygotowaniedo egzaminu – punkty 141 – 157, mały
katechizm (będą podane na stronie internetowej)

7. Zaświadczenieo uczęszczaniu na katechezę z opinią

8. Przygotowaniedo spowiedzi – kartki ( spowiedź bierzmowanego, świadka i
rodziny)

9. PróbyMinimum katechizmowe do przyjęciaSakramentu Bierzmowania

141. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina,
aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

142. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto
powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,

b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i
ubogaca nas swymi darami.

143. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa
"bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest,
bowiem wzmocnienie nas w wierze.

144. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska"
na duszy znamię świadka Chrystusowego.

145. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowa­niem?

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa
(głoszenie słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez
sakrament bierzmo­wania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

146. Jakich łask udziela bierzmowanie?

l) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

147. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar
umiejętności.6) Dar pobożności. 7) Dar bojaźni Bożej.

148. Co to znaczy bronić swojej wiary?

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, b) być krytycznym wobec tych,
którzy chcą wiarę ośmieszyć, c) nie dawać złym życiem powodu do ataków nawiarę.

149. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary, tzn.: a) zachować na co dzień wszystkie przykazania, b) spełniać solidnie swoje obowiązki, c) żyćw zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św., d) wprowadzać w życie przykazaniamiłości Boga i bliźniego.

150. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św., b) częstą spowiedź i Komunię
św.,
c) systematyczną katechezę, d) przez czytanie Pisma św. i książek
katolickich, . e) przez życie na co dzień wiarą.

151. Przez co Człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.,

c) lekceważenie przykazań Bożych.

152. Jak należy przygotować się do sakramentu bie­rzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego,

2) poznać najważniejsze prawdy wiary,

3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, praco­witość, silną wolę,
życzliwość,

4) wybrać sobie patrona,

5) poprosić świadka do bierzmowania.

153. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych
okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

154. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bie­rzmowania?

a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: "Przyjmij znamię daru
Ducha Świętego".

155. Co to jest Krzyżmo św.?

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki
Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i
konserwuje).

156. Obrzędy sakramentu bierzmowania:

I. Śpiew na rozpoczęcie.

Powitanie

Msza święta - Liturgia słowa

Po Ewangelii - (wszyscy stoją) ks.Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania-po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks.
Biskup zwraca się do kandydatów:

Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu
Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen. (obowiązuje na pamięć)

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest
nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: Amen.

II. liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.
Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

(Dialog przy obrzędzie Bierzmowania obowiązuje bezwzględnie na pamięć)


III. Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.: Modlitwa powszechna, a po niej procesja z darami
(wszyscy jeszcze stoimy, siadamy po zakończeniu przynoszenia darów). Dalej Mszaśw. jak zwykle.

Po Komunii Świętej modlitwa i podziękowania

Na zakończenie: Błogosławieństwo Arcypasterskie.

157. Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?

l) Gdy ks. biskup się zbliża, (uklęknąć),
odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania.

2) Świadek bierzmowania ma przez
chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

3) Po namaszczeniu odpowiedzieć:
,Amen" oraz "I z duchem twoim" (zob. 156, II).

4) Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy
biskup udzieli końcowego błogosławieństwa. 

Intencje mszalneINTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH - PARAFIA SMOLNO WIELKIE

27 maj – Niedziela –Trójcy Najświętszej - Uroczystość


Smolno Wielkie 8.30 – ++Rodzice: Wanda Piotr Kantorek - imieninowa

Ostrzyce 9.45 – ++Leonard Tadeusz Bogusławscy

Podlegórz 11.00 – I Komunia św.

Smolno Wielkie 13.00 – +Edward Obacz – 4 rocz.śm.Podlegórz pon. 28.05 godz. 18.00 – Za Parafian

Smolno wt. 29.05 godz. 18.00 – wolna

Podlegórz śr. 30.05 godz. 18.00 – wolnaCzwartek 31 maj – Uroczystość Bozego Ciała


Smolno Wielkie 8.30 – Za Parafian

Podlegórz 11.00 – wolna

Ostrzyce 13.00 – ++Genowefa,Michał Chodeckich +brat Wacław


Smolno piąt. 1.06 godz. 18.00 – W int. Parafialnego Koła Radia Maryja

Smolno sob. 2.06 godz. 15.45 – +Teofilę Obacz - Msza św. Gregoriańska (1)

Podlegórz sob. 2.06 godz. 17.00 – 50 rocz. ślubu: Janina i Czesław3 czerwiec – IX Niedziela Zwykła

Smolno Wielkie 8.30 – Za Parafian

Ostrzyce 9.45 – ++Nakoniecznych: Franciszkę, Antoniego, Józefa, Antoniego,
Kazimierza Michał Malwinę Kazimierz ++Babiczów, Kuriatów i Saratowiczów

Smolno Wielkie 11.00 – ++Henryk Janina Stanisław Śliwińscy +Stanisław
Pietrzak +Wanda Andrzej Jankowscy

Podlegórz 13.00 – +Teofilę Obacz - Msza św. Gregoriańska (2)Smolno pn. 04.06 godz. 18.00 – +Teofilę Obacz - Msza św. Gregoriańska (3)

Smolno wt. 05.06 godz. 18.00 – +Teofilę Obacz - Msza św. Gregoriańska (4)

Smolno śr. 06.06 godz. 18.00 – +Teofilę Obacz - Msza św. Gregoriańska (5)

Smolno czw. 07.06 godz.18.00 – +Teofilę
Obacz - Msza św. Gregoriańska (6)


8 czerwiec – piątek- Najświętszego Serca Pana Jezusa

Podlegórz 17.00 – ++Maria Piotr Koszelowscy

Ostrzyce 18.00 – wolna

Smolno Wielkie 19.00 – +Teofilę Obacz - Msza św. Gregoriańska (7)


Ostrzyce sob. 09.06 godz. 14.00 – Msza św. z Chrztem św.

Ostrzyce sob. 09.06 godz. 15.00 – Msza św. ślubna

Smolno sob. 09.06 godz. 16.00 – +Teofilę Obacz - Msza św. Gregoriańska (6)

Smolno sob. 09.06 godz. 17.00 – ++Aniela Antoni Szlachetka


10 czerwiec – X Niedziela Zwykła

Smolno Wielkie 8.30 – Za Parafian

Ostrzyce 9.45 – +Teofilę Obacz - Msza św. Gregoriańska (9)

Podlegórz 11.00 – +Czesław Pel – 9 rocz. śmierci

Smolno Wielkie 13.00 – +Marianna Bajor – 4 rocz. śm. - żona
Kreator stron internetowych - przetestuj