Pielgrzymka do Legnicy 

W sobotę, 09. września 2017 roku odbyła się pielgrzymka 8 Parafian do Legnicy - to właśnie tam na ziemię spadła Hostia, w której później odkryto ślady ludzkiego serca. Na hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii Świętej upadła na posadzkę, a następnie została podniesiona i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. W orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”.

Specjalne instytucje kościelne badały sprawę ponad dwa lata. - Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki. Kościół jest bardzo ostrożny w tego typu orzeczeniach, dlatego po sprawdzeniu, przemodleniu, po ponad dwóch latach od zdarzenia potwierdzono to wyjątkowe wydarzenie eucharystyczne - mówił w kwietniu 2016 ks. Andrzej Ziombra, proboszcz parafii. Prosił jednocześnie, by nie traktować cudu w kategoriach sensacji, a jedynie po to, by pogłębiać wiarę. - Osobiście poczytuję to sobie jako wielką łaskę, ale i zadanie - wyznał wtedy. 

Źródło: www.gazetawroclawska.pl

   Dożynki gminne 2017

Rolnicy, mieszkańcy i władze gminy podziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych, które obchodzono w tym roku w Obrze Dolnej. Były to pierwsze dożynki w tej wsi od 1945 r. Uroczystości dożynkowe tradycyjnie rozpoczął barwny i wesoły korowód. Po zakończeniu korowodu odbyła się Msza Święta polowa koncelebrowana przez Proboszcza Parafii pw. św. Wojciecha w Kargowej Ks. Kanonika Marka Pietkiewicza oraz Proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim Księdza Ryszarda Marczyka, podczas której poświęcono dożynkowy chleb oraz wieńce. Po eucharystii podczas obrzędu dożynkowego starostowie dożynek Pani Otylia Przybyła z Obry Dolnej oraz Pan Roman Duda ze Starego Jaromierza przekazali bochen chleba z tegorocznych zbiorów na ręce gospodarza gminy Burmistrza Jerzego Fabisia. Burmistrz Kargowej, starostowie dożynek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak, księża, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Sołtys Obry Dolnej, a także burmistrz zaprzyjaźnionej, partnerskiej niemieckiej gminy Schulzendorf Markus Mücke oraz burmistrzowie/wójtowie gmin sąsiednich podzielili się chlebem ze wszystkimi uczestnikami dożynek. W uroczystości Święta Plonów udział wzięli również Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Robert Gwidon Makarowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, Waldemar Stępak Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, włodarze zaprzyjaźnionych gmin: Ignacy Odważny burmistrz Sulechowa, Izabella Staszak Wójt Trzebiechowa, Jacek Kolesiński Wójt Siedlca przedstawiciele różnych instytucji oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Uroczystość uświetniły dwa poczty sztandarowe OSP z Kargowej i Starego Jaromierza.

W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy wygrał wieniec wykonany przez sołectwo Karszyn, który będzie reprezentował gminę Kargowa na Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Świdnicy, natomiast sołectwa: Dąbrówka, Smolno Wielkie, Wojnowo, Obra Dolna, Stary Jaromierz oraz Nowy Jaromierz otrzymały wyróżnienia. Wręczono również dyplomy i wyróżnienia w konkursie „Moja Miejscowość moją małą Ojczyzną”.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą rozpoczęły zespoły śpiewacze, następnie blok animacji dla dzieci, Biesiada Lwowska, koncert zespołu Carmin, a także zabawa taneczna do białego rana, która zakończyła tegoroczne dożynki.

Źródło: kargowa.pl

   Festyn rodzinny

Sołtys, Rada Sołecka oraz OSP Smolno Wielkie

serdecznie zapraszają na 

Festyn Rodzinny

27.05.2017
plac przy sali wiejskiej

W programie:

  • 9:00 rozgrywki piłkarskie Drużyn Strażackich
  • 15:00 występ dzieci z Przedszkola
  • 15:15 prezentacja Straży Pożarnej z Zielonej Góry
  • 16:00 animacje dla dzieci
  • 18:00 sportowe konkurencje rodzinne
  • 19:00 dyskoteka dla dzieci i młodzieży
  • 20:00 dyskoteka dla dorosłych

Strażacka grochówka i słodki poczęstunek GRATIS

   95te urodziny Mieszkańca Smolna Wielkiego

10 maja 2017 roku swoje 95–te urodziny obchodził Pan Franciszek Stelmach - mieszkaniec Smolna Wielkiego.

Z tej to okazji szanownego Jubilata odwiedził burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Kowalewska, składając Panu Stelmachowi najserdeczniejsze życzenia wraz z kwiatami i upominkiem.

Pan Stelmach jest osobą w znakomitej kondycji. Doczekał się trzech wnuczek i jednej prawnuczki. Pochodzi z terenów obecnej Białorusi. Brał udział w II wojnie światowej, podczas której dotarł do samego Berlina. Przeżył wiele ciekawych chwil w życiu. Był pracownikiem kolei oraz prowadził gospodarstwo rolne.
Swoje urodziny Pan Stelmach obchodził w miłej atmosferze, otoczony najbliższą rodziną – dwiema córkami, zięciem, synem oraz wnuczką.
Źródło: kargowa.pl

   Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie w dotyczące budżetu sołeckiego i spraw różnych odbędzie się 09.05.2017 r. o godz. 19.00
w sali wiejskiej.

Sołtys Smolna Wielkiego
Grażyna Maćkowska  

   90te urodziny Mieszkańca Smolna Wielkiego

3 maja 2017 r roku swoje 90 – te urodziny obchodził Pan Józef Kazimowicz - mieszkaniec Smolna Wielkiego.

Wczoraj szanownego Jubilata odwiedziły w jego domu zastępca burmistrza Marta Paron i pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Ewa Kowalewska składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając upominek i kwiaty.

Pan Józef Kazimowicz wraz z nieżyjącą już żoną wychowali troje dzieci. Jubilat w znakomitej kondycji doczekał się siedmioro wnuków oraz dziewięcioro prawnuków. Przeżył wiele ciekawych chwil w życiu, które doskonale pamięta udowadniając to ich opowieścią z najmniejszymi szczegółami. Całe życie ciężko pracował - po wojnie jako ochotnik podczas odbudowy Polski na Żuławach, a później do samej emerytury na kolei. Jednocześnie prowadził kilkuhektarowe gospodarstwo rolne oraz z pasją zajmował się hodowlą pszczół. Uzyskał nawet tytuł wykwalifikowanego rolnika upraw polowych. Do dzisiaj Pan Józef lubi prace w ogrodzie, które w miarę możliwości sam wykonuje.

W latach 80-tych za swoje zasługi został odznaczony medalem 40-lecia Polski Ludowej oraz Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego.
Źródło: kargowa.pl

   "Historia Roja" - projekcja filmu w sali wiejskiej

Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla
w Smolnie Wielkim 
ks. Ryszard Marczyk

oraz

Sołtys Smolna Wielkiego 
Grażyna Maćkowska

zapraszają Parafian i Mieszkańców
na projekcję filmu o żołnierzach wyklętych

pt. "Historia Roja"

19.03.2017 r. (niedziela) o godz. 16:00
w Sali Wiejskiej w Smolnie Wielkim

   Wspólne kolędowanie w kościele

W trzecią niedzielę Nowego 2017 Roku, 15. stycznia już po raz drugi na zaproszenie Proboszcza, w kościele parafialnym w Smolnie Wielkim podczas mszy świętej o godz. 13:00 odbył się koncert oraz wspólne kolędowanie z Chórem Parafialnym "Laudate Dominum" kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z Sulechowa. Chórem dyrygował Leszek Knopp

Chórzyści wykonali wiele ciekawych kolęd i pastorałek. Po uroczystej mszy św. goście spędzili wspólnie czas przy kawie na sali wiejskiej. 

   90 rocznica urodzin Pana Hilarego Olechnowicza, mieszkańca Smolna Wielkiego

Mieszkaniec Smolna Wielkiego, Pan Hilary Olechnowicz, 14 stycznia 2017 roku obchodził 90-te urodziny. W dniu 13 stycznia br. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska odwiedzili Szanownego Jubilata w jego domu, składając najserdeczniejsze życzenia oraz upominek i kwiaty.

Pan Hilary Olechnowicz wybudował dom, prowadził z żoną 21 ha gospodarstwo, jednocześnie pracując w miejscowej zlewni mleka. Wychował wspólnie z żoną, która już zmarła, pięcioro dzieci , doczekał się 14 wnuków i 3 prawnuków .

Dostojny Jubilat wspominał czasy wojenne, kiedy jako 17 letni chłopiec , jako ochotnik trafił w 1941 roku do wojska, a później na front.

Po pewnym czasie rodzice Pana Hilarego otrzymali z frontu wiadomość o jego śmierci, a po kilku tygodniach kartkę od syna z pozdrowieniami z Warszawy. Ta tragiczna pomyłka skończyła się bardzo radośnie dla rodziny Pana Hilarego.

Za udział w walkach w latach 1944-1945 otrzymał medal zasługi.

Został także odznaczony przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych. Dzięki swemu bogatemu życiorysowi jest ikoną nie tylko w swojej rodzinie ale również w rodzinnej miejscowości i gminie.
Źródło: kargowa.pl

   Zaproszenie na koncert

   90te urodziny Pani Heleny Dobrowolskiej

20 grudnia 2016 r. roku 90-te urodziny obchodziła mieszkanka Smolna Wielkiego – Pani Helena Dobrowolska. Zastępca Burmistrza Kargowej Pani Marta Paron wraz z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Panią Ewą Kowalewską odwiedziły Jubilatkę w domu. Przekazały najserdeczniejsze życzenia wraz z kwiatami i upominkiem.Pani Helena doczekała się 9 wnuków i 14 prawnuków.

   Pieczenie pierników

Sołtys Smolna Wielkiego Grażyna Maćkowska wraz z Radą Sołecką i Radną Rady Miejskiej w Kargowej Haliną Masłowską zorganizowały dla dzieci wspólne pieczenie pierników w dniu 15.12.2016 na sali wiejskiej. Dzieci z zainteresowaniem i z ogromnym uśmiechem na twarzy przygotowały i uformowały różne kształty pierników. Efekty pracy można zobaczyć poniżej, na zdjęciach:

   Uroczyste otwarcie drogi w Smolnie Wielkim

W piątek, 9 grudnia 2016 r. w Smolnie Wielkim odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej drogi gminnej. Inwestycja powstała dzięki wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63 %. Partnerem projektu był Powiat Zielonogórski, który dołożył do zadania 45 tys. zł. Wartość kosztorysowa budowy drogi przekraczała kwotę 700 tysięcy złotych. W ramach inwestycji została wykonana jezdnia o szerokości 5,5 m, wjazdy na posesje mieszkańców, odwodnienie powierzchniowe, montaż barierek przy drodze powiatowej i budowa chodnika.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządu województwa: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Stanisław Okopień, Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki, Dyrektor Departamentu PROW Arkadiusz Dąbrowski powiatu: Wicestarosta Waldemar Kotlarski, Dyrektor Powiatowy Zielonogórskiego Zarządu Dróg Agnieszka Stelmasik, wykonawca inwestycji, burmistrz Kargowej, Przewodnicząca Rady Miejskiej z radnymi, sołtysi, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy wsi. Poświęcenia drogi dokonał ksiądz Proboszcz Ryszard Marczyk. Tradycyjnie, po oficjalnym otwarciu, wykonawca drogi zaprosił wszystkich na poczęstunek do świetlicy wiejskiej.

Źródło: www.kargowa.pl

   Mikołajki

03.12.2016 godz. 16.00
sala wiejska w Smolnie Wielkim

w programie: spektakl teatru "Tik" z Siedlca
tytuł spektaklu: "Mikołaj w tarapatach"

Mikołaj zaprasza wszystkie dzieci na słodki poczęstunek!

   Jubileusz Pani Stanisławy Zawadzkiej

3 listopada 2016 roku swoje 95 urodziny obchodziła Pani Stanisława Zawadzka, mieszkanka Smolna Wielkiego.

Szanowną Jubilatkę z tej okazji odwiedzili Burmistrz Jerzy Fabiś wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Anną Wierzbińską. Złożyli najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i sprawności na dalsze lata życia oraz wręczyli upominek i kwiaty.

Pani Stanisława wychowała trzy córki, doczekała się sześciorga wnucząt, trzynaściorga prawnucząt oraz jednego praprawnuka.
Źródło: www.kargowa.pl

   Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne na stronie smolnowielkie.pl

Zawsze aktualne ogłoszenia parafilna i intencje mszalne, jak również słowo ks. Proboszcza można znaleźć na naszej stronie pod linkiem: http://smolnowielkie.pl/ogloszenia-parafialne-471

   Msza św. dożynkowa

Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim 

ks. Ryszard Marczyk 

zaprasza na mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony

10.09.2016 r. (sobota) o godz. 17.00
Zdjęcia z mszy świętej dożynkowej: 

   Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie w sprawie przyjęcia uchwały budżetu sołeckiego na rok 2017 i spraw różnych odbędzie się 15.09.2016 r. o godz. 18.00 w sali wiejskiej.

Sołtys Smolna Wielkiego
Grażyna Maćkowska  

   Nagroda dla wieńca z sołectwa Smolno Wielkie na dożynkach powiatowych w Zaborze

Wieniec przygotowany przez mieszkańców Smolna Wielkiego zdobył III miejsce na powiatowych dożynkach w Zaborze.

W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężył wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Leśniowa Wielkiego – gmina Czerwieńsk , II miejsce zdobyło sołectwo Krężoły - gmina Sulechów, zaś III miejsce zajęło sołectwo Susłów z gminy Bojadła. Natomiast I miejsce w kategorii wieńców współczesnych przyznano sołectwu Trzebiechów - gmina Trzebiechów, II miejsce sołectwu Będów - gmina Czerwieńsk, a III sołectwu Smolno Wielkie - gmina Kargowa. Zwycięskie wieńce będą reprezentować Powiat Zielonogórski na XVIII Lubuskim Święcie Plonów, które odbędzie się już 4 września w Strzelcach Krajeńskich.

Żródło: powiat-zielonogorski.pl

   Pożegnanie Proboszcza Parafii Smolno Wielkie ks. kanonika Sławomira Kukli


Msza święta na pożegnanie Proboszcza naszej Parafii 

ks. Sławomira Kukli

odbędzie się w niedzielę 

31.07.2016 r. o godz. 13.00

   Pielgrzymka parafialna do Lichenia - 26.07.2016 r.

Mieszkańcy Smolna Wielkiego, Smolna Małego, Ostrzyc, Radowic i Podlegórza, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w pielgrzymce, wyruszyli 26.07.2016 r. w drogę do Lichenia - obecnie największego kościoła w Polsce, znajdującego się w województwie wielkopolskim w miejscowości Licheń Stary niedaleko Konina. Położony jest na terenie sanktuarium maryjnego, ważnego katolickiego ośrodka religijnego w kraju. Budowlę wzniesiono dla upamiętnienia objawień z lat 1813 i 1850-1852, których świadkami byli Tomasz Kłossowski i Mikołaj Sikatka.

Była to ostatnia pielgrzymka parafian z odchodzącym do innej parafii ks. kan. Sławomirem Kuklą. Pielgrzymi odbyli wspólną Drogę Krzyżową na 25-metrowej wysokości kamienną górę tzw. Golgotę. Centralnym punktem pielgrzymki była wspólna msza święta w licheńskiej Bazylice o godz. 16.00, którą współkoncelebrował nasz Proboszcz. 

   Dmuchawce dla dzieci - 24.07.2016 r.

   Doposażenie placu zabaw

   Zmiana proboszcza w parafii Smolno Wielkie

Biskup zielonogórsko - gorzowski Tadeusz Lityński ogłosił zmiany personalne w diecezji. Wśród przeniesionych proboszczów znalazł się proboszcz parafii Smolno Wielkie ks. kan. Sławomir Kukla

W czasie wręczenia dekretów, biskup Tadeusz przypomniał: - Każdy ksiądz powinien pamiętać, że jego praca i jego obecność jest związana z posługą na rzecz zbawienia człowieka. Każda przestrzeń, bez różnicy, czy to będzie kościół, szkoła czy boisko, ma dotyczyć dzieła zbawienia. - dodał także: - Mam tego świadomość, że po ludzku czasem trudno pogodzić się ze zmianami, ale też w nowych miejscach oczekiwania i wyzwania są wielkie. Liczę, że z nowym zapałem i energią będą one realizowane przez kapłanów.

Ks. Sławomir Kukla urodził się 1963 r. w Zielonej Górze. W 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Słubicach, Cybince, Głogowie, Międzyrzeczu, Zielonej Górze. Od 2003 był proboszczem w Smolnie Wielkim. W 2014 r. obchodził On 25-lecie święceń kapłańskich. 

Tradycją parafialną w czasie posługi ks. Sławomira w Parafii stały się wspólne nabożeństwa i czuwania modlitewne oraz Droga Krzyżowa ulicami Smolna Wielkiego, której wyznaczona trasa co roku przebiegała przez inną część wsi. Wyjazdy pielgrzymkowe Proboszcza z Parafianami powodowały poznawanie się i zbliżały przez wspólne doświadczenia. Możemy dostrzec bardzo wiele zrealizowanych projektów i zamierzeń Jego trzynastoletniej posługi, za które należą się ks. Sławomirowi najszczersze podziękowania.

Nasz Proboszcz, ks. Sławomir Kukla, zgodnie z postanowieniem bpa Tadeusza przejmie obowiązki Proboszcza w parafii Konradowo w dekanacie wschowskim. 

Nowym Proboszczem naszej Parafii został mianowany dotychczasowy Proboszcz Parafii w Lginiu, ks. Ryszard Marczyk

Zmiany wchodzą w życie z dniem 01. sierpnia 2016 r.

   Festyn rodzinny 

W sobotę, 28. maja 2016 r. odbył się Festyn Rodzinny, podczas którego nie zabrakło ciekawych zabaw i gier z nagrodami dla dzieci. Na początku spotkania dzieci z Przedszkola zaprezentowały swoje umiejętności taneczne. Imprezie rodzinnej sprzyjała słoneczna pogoda, dlatego też najmłodsi chętnie uczestniczyli w konkurencjach. Oprócz organizatorów - Rady Sołeckiej - na Festynie pojawił się także burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, wiceburmistrz Marta Paron, przewodnicząca RM Henryka Kamińczak, ks. proboszcz Sławomir Kukla. 
INORMACJA SOŁTYSA: W związku z brakiem na Festynie Rodzinnym dmuchawców dla dzieci z przyczyn niezależnych od organizatorów impezy, Sołtys Smolna Wielkiego przeprasza i obiecuje dołożyć wszelkich starań, by podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. 

Grażyna Maćkowska

   Festyn rodzinny - 28.05.2016 

   Budowa drogi w Smolnie Wielkim

Urząd Marszałkowski opublikował listę rankingową projektów modernizacji dróg zakwalifikowanych do dofinansowania. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansuje przebudowę trzech dróg na terenie naszej gminy. W Kargowej będzie modernizowana część ulicy Kasztanowej – koszt zadania 396.000 zł, w Smolnie Wielkim – droga prowadząca do byłego PGRu – koszt zadania 735.000 zł oraz droga powiatowa w Karszynie - etap III o wartości 2.359.000 zł. Inwestorem trzeciego zadania będzie Powiat Zielonogórski.
Źródło: www.kargowa.pl

   Święto Czekolady 

   Zebranie wiejskie

W związku z konsultacją Programu Rozwoju Gminy Kargowa, przedstawieniem budżetu na 2016 r. oraz przedłożoną informacją w sprawie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Kargowa, dnia 12.04.2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie.

   Proboszcz Parafii w Smolnie Wielkim mianowany kanonikiem 

Podczas Mszy Krzyżma w katedrze gorzowskiej w Wielki Czwartek 24.03.2016 r. biskup diecezjalny Tadeusz Lityński nadał tytuły kanonika. Wśród wyróżnionych tą godnością księży znalazł się ks. proboszcz Sławomir Kukla. Proboszcz otrzymał tytuł kanonika R.M. Rochettum et Mantolettum – posiadający przywilej noszenia rokiety i mantoletu.To uhonorowanie jest wyraźnym podkreśleniem zasług dla lokalnego Kościoła. 
                                                                                                                                                  Gratulujemy!

   Koncert Świąteczny Chóru Parafialnego z Sulechowa

Występ chóru parafialnego "Laudate Dominum", kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z Sulechowa pod dyrekcją Leszka Knoppa uświetnił Mszę świętą 10. stycznia 2016 r. o godz. 13:00. Chórzyści wykonali utwory o tematyce bożonarodzeniowej. Swój występ zaczęli przed Mszą św. wykonując znaną wszystkim kolędę "Wśród nocnej ciszy". 
Znakomicie przedstawione i przygotowane kolędy zwieńczył występ w nawie głównej. W krótkiej informacji przekazanej od dyrygenta Chóru usłyszeliśmy, że jest on jednym z najstarszych działających w naszej diecezji. Serdeczne podziękowanie za przyjazd do naszej Parafii złożył proboszcz - ks. Sławomir Kukla.
Po zakończonym koncercie Chórzyści zostali przyjęci w sali wiejskiej słodkim poczęstunkiem. 
Kreator stron internetowych - przetestuj