Mikołajki

03.12.2016 godz. 16.00
sala wiejska w Smolnie Wielkim

w programie: spektakl teatru "Tik" z Siedlca
tytuł spektaklu: "Mikołaj w tarapatach"

Mikołaj zaprasza wszystkie dzieci na słodki poczęstunek!

   Jubileusz Pani Stanisławy Zawadzkiej

3 listopada 2016 roku swoje 95 urodziny obchodziła Pani Stanisława Zawadzka, mieszkanka Smolna Wielkiego.

Szanowną Jubilatkę z tej okazji odwiedzili Burmistrz Jerzy Fabiś wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Anną Wierzbińską. Złożyli najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i sprawności na dalsze lata życia oraz wręczyli upominek i kwiaty.

Pani Stanisława wychowała trzy córki, doczekała się sześciorga wnucząt, trzynaściorga prawnucząt oraz jednego praprawnuka.
Źródło: www.kargowa.pl

   Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne na stronie smolnowielkie.pl

Zawsze aktualne ogłoszenia parafilna i intencje mszalne, jak również słowo ks. Proboszcza można znaleźć na naszej stronie pod linkiem: http://smolnowielkie.pl/ogloszenia-parafialne-471

   Msza św. dożynkowa

Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim 

ks. Ryszard Marczyk 

zaprasza na mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony

10.09.2016 r. (sobota) o godz. 17.00
Zdjęcia z mszy świętej dożynkowej: 

   Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie w sprawie przyjęcia uchwały budżetu sołeckiego na rok 2017 i spraw różnych odbędzie się 15.09.2016 r. o godz. 18.00 w sali wiejskiej.

Sołtys Smolna Wielkiego
Grażyna Maćkowska  

   Nagroda dla wieńca z sołectwa Smolno Wielkie na dożynkach powiatowych w Zaborze

Wieniec przygotowany przez mieszkańców Smolna Wielkiego zdobył III miejsce na powiatowych dożynkach w Zaborze.

W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężył wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Leśniowa Wielkiego – gmina Czerwieńsk , II miejsce zdobyło sołectwo Krężoły - gmina Sulechów, zaś III miejsce zajęło sołectwo Susłów z gminy Bojadła. Natomiast I miejsce w kategorii wieńców współczesnych przyznano sołectwu Trzebiechów - gmina Trzebiechów, II miejsce sołectwu Będów - gmina Czerwieńsk, a III sołectwu Smolno Wielkie - gmina Kargowa. Zwycięskie wieńce będą reprezentować Powiat Zielonogórski na XVIII Lubuskim Święcie Plonów, które odbędzie się już 4 września w Strzelcach Krajeńskich.

Żródło: powiat-zielonogorski.pl

   Pożegnanie Proboszcza Parafii Smolno Wielkie ks. kanonika Sławomira Kukli


Msza święta na pożegnanie Proboszcza naszej Parafii 

ks. Sławomira Kukli

odbędzie się w niedzielę 

31.07.2016 r. o godz. 13.00

   Pielgrzymka parafialna do Lichenia - 26.07.2016 r.

Mieszkańcy Smolna Wielkiego, Smolna Małego, Ostrzyc, Radowic i Podlegórza, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w pielgrzymce, wyruszyli 26.07.2016 r. w drogę do Lichenia - obecnie największego kościoła w Polsce, znajdującego się w województwie wielkopolskim w miejscowości Licheń Stary niedaleko Konina. Położony jest na terenie sanktuarium maryjnego, ważnego katolickiego ośrodka religijnego w kraju. Budowlę wzniesiono dla upamiętnienia objawień z lat 1813 i 1850-1852, których świadkami byli Tomasz Kłossowski i Mikołaj Sikatka.

Była to ostatnia pielgrzymka parafian z odchodzącym do innej parafii ks. kan. Sławomirem Kuklą. Pielgrzymi odbyli wspólną Drogę Krzyżową na 25-metrowej wysokości kamienną górę tzw. Golgotę. Centralnym punktem pielgrzymki była wspólna msza święta w licheńskiej Bazylice o godz. 16.00, którą współkoncelebrował nasz Proboszcz. 

   Dmuchawce dla dzieci - 24.07.2016 r.

   Doposażenie placu zabaw

   Zmiana proboszcza w parafii Smolno Wielkie

Biskup zielonogórsko - gorzowski Tadeusz Lityński ogłosił zmiany personalne w diecezji. Wśród przeniesionych proboszczów znalazł się proboszcz parafii Smolno Wielkie ks. kan. Sławomir Kukla

W czasie wręczenia dekretów, biskup Tadeusz przypomniał: - Każdy ksiądz powinien pamiętać, że jego praca i jego obecność jest związana z posługą na rzecz zbawienia człowieka. Każda przestrzeń, bez różnicy, czy to będzie kościół, szkoła czy boisko, ma dotyczyć dzieła zbawienia. - dodał także: - Mam tego świadomość, że po ludzku czasem trudno pogodzić się ze zmianami, ale też w nowych miejscach oczekiwania i wyzwania są wielkie. Liczę, że z nowym zapałem i energią będą one realizowane przez kapłanów.

Ks. Sławomir Kukla urodził się 1963 r. w Zielonej Górze. W 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Słubicach, Cybince, Głogowie, Międzyrzeczu, Zielonej Górze. Od 2003 był proboszczem w Smolnie Wielkim. W 2014 r. obchodził On 25-lecie święceń kapłańskich. 

Tradycją parafialną w czasie posługi ks. Sławomira w Parafii stały się wspólne nabożeństwa i czuwania modlitewne oraz Droga Krzyżowa ulicami Smolna Wielkiego, której wyznaczona trasa co roku przebiegała przez inną część wsi. Wyjazdy pielgrzymkowe Proboszcza z Parafianami powodowały poznawanie się i zbliżały przez wspólne doświadczenia. Możemy dostrzec bardzo wiele zrealizowanych projektów i zamierzeń Jego trzynastoletniej posługi, za które należą się ks. Sławomirowi najszczersze podziękowania.

Nasz Proboszcz, ks. Sławomir Kukla, zgodnie z postanowieniem bpa Tadeusza przejmie obowiązki Proboszcza w parafii Konradowo w dekanacie wschowskim. 

Nowym Proboszczem naszej Parafii został mianowany dotychczasowy Proboszcz Parafii w Lginiu, ks. Ryszard Marczyk

Zmiany wchodzą w życie z dniem 01. sierpnia 2016 r.

   Festyn rodzinny 

W sobotę, 28. maja 2016 r. odbył się Festyn Rodzinny, podczas którego nie zabrakło ciekawych zabaw i gier z nagrodami dla dzieci. Na początku spotkania dzieci z Przedszkola zaprezentowały swoje umiejętności taneczne. Imprezie rodzinnej sprzyjała słoneczna pogoda, dlatego też najmłodsi chętnie uczestniczyli w konkurencjach. Oprócz organizatorów - Rady Sołeckiej - na Festynie pojawił się także burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, wiceburmistrz Marta Paron, przewodnicząca RM Henryka Kamińczak, ks. proboszcz Sławomir Kukla. 
INORMACJA SOŁTYSA: W związku z brakiem na Festynie Rodzinnym dmuchawców dla dzieci z przyczyn niezależnych od organizatorów impezy, Sołtys Smolna Wielkiego przeprasza i obiecuje dołożyć wszelkich starań, by podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. 

Grażyna Maćkowska

   Festyn rodzinny - 28.05.2016 

   Budowa drogi w Smolnie Wielkim

Urząd Marszałkowski opublikował listę rankingową projektów modernizacji dróg zakwalifikowanych do dofinansowania. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansuje przebudowę trzech dróg na terenie naszej gminy. W Kargowej będzie modernizowana część ulicy Kasztanowej – koszt zadania 396.000 zł, w Smolnie Wielkim – droga prowadząca do byłego PGRu – koszt zadania 735.000 zł oraz droga powiatowa w Karszynie - etap III o wartości 2.359.000 zł. Inwestorem trzeciego zadania będzie Powiat Zielonogórski.
Źródło: www.kargowa.pl

   Święto Czekolady 

   Zebranie wiejskie

W związku z konsultacją Programu Rozwoju Gminy Kargowa, przedstawieniem budżetu na 2016 r. oraz przedłożoną informacją w sprawie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Kargowa, dnia 12.04.2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie.

   Proboszcz Parafii w Smolnie Wielkim mianowany kanonikiem 

Podczas Mszy Krzyżma w katedrze gorzowskiej w Wielki Czwartek 24.03.2016 r. biskup diecezjalny Tadeusz Lityński nadał tytuły kanonika. Wśród wyróżnionych tą godnością księży znalazł się ks. proboszcz Sławomir Kukla. Proboszcz otrzymał tytuł kanonika R.M. Rochettum et Mantolettum – posiadający przywilej noszenia rokiety i mantoletu.To uhonorowanie jest wyraźnym podkreśleniem zasług dla lokalnego Kościoła. 
                                                                                                                                                  Gratulujemy!

   Koncert Świąteczny Chóru Parafialnego z Sulechowa

Występ chóru parafialnego "Laudate Dominum", kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z Sulechowa pod dyrekcją Leszka Knoppa uświetnił Mszę świętą 10. stycznia 2016 r. o godz. 13:00. Chórzyści wykonali utwory o tematyce bożonarodzeniowej. Swój występ zaczęli przed Mszą św. wykonując znaną wszystkim kolędę "Wśród nocnej ciszy". 
Znakomicie przedstawione i przygotowane kolędy zwieńczył występ w nawie głównej. W krótkiej informacji przekazanej od dyrygenta Chóru usłyszeliśmy, że jest on jednym z najstarszych działających w naszej diecezji. Serdeczne podziękowanie za przyjazd do naszej Parafii złożył proboszcz - ks. Sławomir Kukla.
Po zakończonym koncercie Chórzyści zostali przyjęci w sali wiejskiej słodkim poczęstunkiem. 
Strony www dla firm - szybko i za darmo!